cs-CZru-RUhu-HUen-US
 
 :: Vysvětlivky značek ::..

Vysvětlivky značek

Značka Vysvětlení

Značka CE je základním dokladem o posouzení shody v EU. Označení CE připojené na výrobku symbolizuje skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za připojení zmíněného označení, ověřila shodu výrobku se všemi harmonizačními ustanoveními Společenství, která pro ni platí.

Svítidla vhodná pro přímou montáž na normálně zápalné povrchy.
Značka označující splnění příslušných předpisů pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
Značka pro vysokotlaké sodíkové výbojky, které vyžadují vnější zařízení.
Svítidla pro použití s vysokotlakými sodíkovými výbojkami mající vnitřní zapalovací zařízení.
Třída izolace II
Značka označující ověření shody s příslušnými předpisy pro svítidla určená do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Napájecí napětí a frekvence
Jmenovitá nejvyšší teplota prostředí
Indukční předřadník
Elektronický předřadník
Stmívatelný elektronický předřadník
Svítidla pro osvětlení komunikací s možností regulace
Kód označující stupeň ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód).
Svítidla pro těžký provoz
Jednofázové průběžné zapojení
Třífázové průběžné zapojení
Nouzové svítidlo
Svítidla bez částí obsahujících silikon
Ochranný koš
Použité plastové díly jsou UV stabilní
Značka vyjadřující shodu s normami GOST
Možnost výbavy konektory GESIS
Fotobiologická bezpečnost

 

    

   Přihlásit
Copyright 2016 VYRTYCH DESIGN